ALEKSANDRA RADKE-WOLIŃSKA

PRAWO CYWILNE

 • odszkodowania:

– komunikacyjne
– za wypadki przy pracy
– za linie energetyczne
– inne

 • windykacja
 • nieruchomości
 • zasiedzenie
 • zniesienie współwłasności
 • badanie ksiąg wieczystych
 • służebności
 • nabycie spadku
 • dział spadku
 • umowy
 • wady towarów
 • ochrona dóbr osobistych (Internet)
 • spory budowlane
 • eksmisje
 • inne