ALEKSANDRA RADKE-WOLIŃSKA

PRAWO PRACY

  • WYPADKI PRZY PRACY
  • SPORY PRACOWNICZE
  • ZAWIERANIE I ROZWIĄZYWANIE UMÓW O PRACĘ
  • UMOWY O ZAKAZIE KONKURENCJI
  • ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA
  • KONTRAKTY MENADŻERSKIE
  • KARY PORZĄDKOWE
  • I INNE