ALEKSANDRA RADKE-WOLIŃSKA

UBEZPIECZENIA

  • odwołania od decyzji Zus i innych organów
  • porady dotyczące emerytur, rent i zasad przyznawania innych świadczeń
  • choroby zawodowe
  • praca w warunkach szczególnych
  • odszkodowania za wypadki w pracy